Dette er et betalt samarbeid

I oktober har vi hatt et samarbeid med Støttesenter mot incest og seksuelle overgrep Oslo hvor vi samler inn hemmeligheter fra personer utsatt for overgrep og deres pårørende. Målet for dette samarbeidet er å spre kunnskap om incest, seksuelle overgrep og seksuell trakassering, og tydelig vise hvilke hjelpetilbud som finnes til utsatte og pårørende.  

Vi har skrevet om hvilken betydning dette prosjektet har for både SMISO Oslo og for utsatte, en bloggpost om hjelpetilbud og omfang av overgrep i Norge og et utdrag fra et intervju med psykolog og traumespesialist Judith van der Weele i tidsskriftet «Ikke Stikka». 

 Ønsker du å lære mer om tematikken rundt incest og seksuelle overgrep? Ønsker du å få inn innsikt i senvirkninger, eller lese personlige historier fra incestutsatte? Du kan abonnere gratis på magasinet ved å kontakte post@smioslo.no. «Ikke Stikka» kommer ut én gang i året. Neste utgave kommer i januar 2019.