Et av delmålene til dette prosjektet er å vise at illustrasjon og visualisering av tekst er kjempeverdifullt!
Med illustrasjon som virkemiddel blir hemmelighetene som sendes inn til NORSKE HEMMELIGHETER tilført farge, humor og den konteksten som gjør at et vanskelig tema kanskje kan bli noe man snakker høyt om.
Dette og mere til har jeg forelest om for studenter i Digital kunst- og håndverk på OsloMet – storbyuniversitetet denne høsten.

Fra 19 oktober og frem til 5. november kan du se resultatene av workshopen i biblioteket P48 (campus) i Pilestredet i Oslo.
Utstillingen består av hemmeligheter som er sendt inn anonymt til NORSKE HEMMELIGHETER. Hemmelighetene er illustrert av studenter på Digital kunst- og håndverk.

Studentene har brukt form, farge og illustrasjonsteknikk for å underbygge teksten eller tilføre noe nytt. Typografi og ferdigstilling er gjort digitalt.

I tillegg har studentene reflektert rundt hvordan et prosjekt som dette kan brukes tverrfaglig og som et konkret læringsprosjekt i skolen. Blir det lettere å snakke om klassemiljø og mobbing om det vises frem visuelt? Kan man få større interesse for Hamsun om elevene kan illustrere sitater og dikt?

Jeg er så spent på om jeg vil få noen bilder eller mailer fra lærere som har tatt dette tilbake til skolene sine.. tvi, tvi!

 

 

Vil du bestille workshop eller foredrag? Les her.