Dette er et betalt samarbeid

I oktober har vi et samarbeid med Støttesenter mot incest og seksuelle overgrep Oslo hvor vi samler inn hemmeligheter fra personer utsatt for overgrep og deres pårørende. Målet for dette samarbeidet er å spre kunnskap om incest, seksuelle overgrep og seksuell trakassering, og tydelig vise hvilke hjelpetilbud som finnes til utsatte og pårørende.  

Tidligere har vi skrevet om hvilken betydning dette prosjektet har for både SMISO Oslo og for utsatte, og en   bloggpost om hjelpetilbud og omfang av overgrep i Norge. 

Hemmelighetene som er sendt inn så langt forteller mange ulike historier. Den viktigste historien er allikevel kanskje den som de forteller sammen? Nemlig at dette er du ikke alene om å ha opplevd, du har mange i ryggen og sammen kan vi gjøre noe for at hemmeligheter som dette ikke lenger skal være hemmeligheter… Et skritt på veien kan være å vise frem disse tankene så de får fokuset og oppmerksomheten de fortjener.