I forbindelse med Verdensdagen for psykisk helse arrangerer Frelsesarmeen på Grønland i Oslo foredrag og workshop med NORSKE HEMMELIGHETER 11. Oktober.

 

Foto: Heidi Kristine Jørgensen Goodreid / Illustrasjoner: norskehemmeligheter.no

 

 

Med illustrasjon som virkemiddel blir hemmelighetene som sendes inn tilført farge, humor og den konteksten som gjør at et vanskelig tema kanskje kan bli noe man snakker høyt om.

Alle som kommer får muligheten til å illustrere hemmeligheter som har kommet inn på norskehemmeligheter.no. Det blir servert høstsuppe, kaffe og te. Arrangementet er gratis.

Sammen er en del av Frelsesarmeens arbeid på Grønland. Leder Tone Berg beskriver prosjektet på denne måten: Dette sier «Overskriften på alle tingene vi driver med er: Skape gode opplevelser, drive nettverksbygging, være et sted å møte venner, bringe mennesker sammen på en positiv måte. Vi ønsker å formidle et positivt Gudsbilde, gi mennesker en verdighet, uavhengig av livssituasjonen deres. Og vi liker at mennesker på kryss og tvers av nasjonalitet og sosial tilhørighet kan blandes»

 

Du kan lese mer og bestille mine foredrag her.