Dette er et betalt samarbeid

Denne måneden har vi et samarbeid med Støttesenter mot incest og seksuelle overgrep Oslo (SMISO) og retter fokus på hemmeligheter fra personer som har vært utsatt for overgrep og deres pårørende.
De første hemmelighetene kan du se i dette innlegget. I tillegg har vi stilt SMISO to spørsmål:
«Hva kan innsikt som dette gi av verdi for deres videre arbeid» og «hvordan tenker dere at en persons delte hemmelighet kan gi styrke til den neste?»

Svarene vi fikk forteller helt klart at et samarbeid som dette er verdifullt og at du som deler din hemmelighet i dette prosjektet kan være med å påvirke, hjelpe og få hjelp selv. Du kan fortsatt sende inn din hemmelighet her.

 

 

Hva kan innsikt som dette gi av verdi for deres videre arbeid?

Tusenvis av mennesker i Norge blir hvert år utsatt for incest, seksuell trakassering eller seksuelle overgrep. Og hvem som helst kan i utgangspunktet bli utsatt for overgrep. I vårt arbeid på SMISO jobber vi blant annet med kunnskapsformidling og undervisning. Dette betyr at vi tar kunnskap vi får fra senteret ut til de som trenger det – enten det er lærere på skoler, leger, tannleger og sykepleier, barnevernspedagoger eller politikere.

 

 

For mange kan det være vanskelig å se for seg omfanget av overgrep i samfunnet. Mange tror fremdeles at det kun er unge kvinner som blir voldtatt på vei hjem fra byen. Realiteten er at overgrep kan skje hvem som helst, nesten hvor som helst. Statistikk viser at 29% av alle kvinner opplever overgrep før de er fylt 18 år, det samme gjelder 8% av alle menn. Og selv om det klare flertallet av overgripere er menn (98%) så blir mange overgrep begått av kvinner. 17% av overgrep mot gutter begås faktisk av en kvinnelig overgriper alene.

44% av alle anmeldte overgrep i 2017 gjaldt festvoldtekter; dette betyr at overgriper og den utsatte kanskje kjente hverandre. Kanskje gikk de på skole sammen, kanskje var de nære venner.

 

 

Disse hemmelighetene er viktige fordi de viser hvor mange forskjellige overgrepshistorier som finnes. SMISO vil blant annet føre statistikk over alle innsendte hemmeligheter: hvor mange gjelder jenter og hvor mange gjelder gutter; hvor mange hemmeligheter beskriver incest; hvor mange handler om kjærestevold. Resultatene, men ikke selve hemmelighetene, er noe vi vil ta med oss videre i vår undervisning og i vårt politiske arbeid.

Dette vil hjelpe de vi møter i samfunnet til å se omfanget av incest, seksuelle overgrep og seksuell trakassering, og bidra til at viktig kunnskap om hvem som kan bli utsatt for overgrep kommer tydelig ut til alle. For når så mange som mulig sitter på denne kunnskapen, når en lærer med en «vanskelig» gutt i klassen vet at også gutter kan bli utsatt for overgrep, når en tannlege som skal undersøke en ung jente som ikke orker å ha ting i munnen, vet at det kan være et tegn på overgrep, det er da vi faktisk kan forhindre at overgrep skjer og videre hjelpe de som har blitt utsatt.

Hvordan tenker dere at en persons delte hemmelighet kan gi styrke til den neste?

SMISO Oslo jobber ut fra prinsippet om at traumer som har blitt påført av mennesker, må heles av mennesker; relasjonstraumer må heles i relasjon, sier vi. På SMISO er vi opptatt av fellesskap, fordi vi ser at det er gjennom fellesskap senvirkningene etter overgrep heles, det er i fellesskap at vi mennesker kan lære å takle vonde hendelser.

Vi trenger alle å bli sett – vi trenger alle venner og støttespillere. Mange som har opplevd overgrep kan føle seg veldig alene og isolert. Dette kan gjelde spesielt de som har opplevd overgrep i familien eller av en kjæreste. Manipulasjon er ofte også en del av en overgrepssituasjon – overgriperen kan si til deg at du ikke er verdt noe, at du ikke har noen venner eller at ingen liker deg. Dette gjør overgriperen for å isolere den utsatte og sørge for at den utsatte ikke kan komme seg bort. Til slutt begynner man å tro på det overgriperen sier selv. Man kan tro at andre ikke vil høre på det de har blitt utsatt for, at de ikke skjønner eller at det ikke betyr så mye. Det er fremdeles utrolig mye skam knytet til overgrep. «Var det egentlig min skyld» er det veldig vanlig å tenke.

 

 

Disse hemmelighetene er viktige fordi de viser at historiene, følelsene og tankene knyttet til overgrep ikke er uvanlige. Kanskje kan disse hemmelighetene hjelpe andre til å forstå deg og din situasjon som utsatt bedre? Kanskje kan de hjelpe deg til å forstå noen andre?

Det er i felleskap vi bekjemper seksuelle overgrep – vi trenger å se at vi aldri er alene. Vi må stå sammen, tørre å snakke med hverandre, vise åpenhet og empati og jobbe for å legge til rette for at utsatte kan snakke om sine historier. Det finnes andre som har opplevd det samme som deg, og det finnes alltid mennesker som bryr seg. Det kan være dine venner, din familie, eller oss på SMISO Oslo eller på Dixi – Senter mot voldtekt.

Det er derfor disse hemmelighetene som Norske Hemmeligheter deler er så viktige: man ser hva andre har opplevd, man ser at andre kan ha opplevd det samme som man selv har opplevd, og man ser at man ikke er alene.

 

 

 

Trenger du å snakke med noen?

Du kan kontakt SMISO Oslo i ukedager på:
Telefon, 23 31 46 50 eller e-post, post@smioslo.no

Bor du utenfor Oslo? Kontakt den landsdekkende telefonen på:
Døgnåpen telefon for incest- og seksuelt misbrukte og deres pårørende.
Grønt nummer: 80 05 70 00