Empirix skriver om norske serier som publiserer på Instagram, og har inkludert NORSKE HEMMELIGHETER i et veldig godt selskap.

Noen av seriene som nevnes er DUNCE av Jens K. Styve, OPTIPESS av Kristian Nygård, Ida Eva Neverdahl og journalisten selv David Skaufjord.

Da jeg ble spurt om mitt forhold til Instagram gav jeg disse sitatene:

Instagram har vært en god plattform for publisering først og fremst fordi det er så tilgjengelig og konsumeres i hovedsak gjennom en telefon. Og telefonen har man jo alltid med seg… Når det gjelder formatet så hadde jeg jo ganske flaks med at Instagram i starten valgte å vise frem innlegg kun i kvadrat, akkurat som NORSKE HEMMELIGHETER. Og i starten var det også kun et bilde noe som passa godt for prosjektet som også er en slags “enruter”. I tillegg kan man jo på Instagram tagge inn venner og kjente som kanskje kan kjenne seg igjen i hemmelighetene . Ettersom plattformen er så brukervennlig så virker det som om de som blir tagget også tar seg bryet med å sjekke ut hva de er tagget i og kanskje også svarer tilbake under innleggene. Noe som fører til aktivitet og liv på kontoen.

Instagram har betydd masse for prosjektet! Taggingen hjelper til med å spre ordet og gjør NORSKE HEMMELIGHETER kjent for enda flere. Engasjementet fra både de som tagger venner og de som poster hjerter og liknende under innleggene gjør at prosjektet er levende og beviser at prosjektet har livets rett. Min oppfattelse av dem som følger og engasjerer seg i NORSKE HEMMELIGHETER er fine folk så jeg liker å tenke at andre som kommer over prosjektet blir inspirert til å heie på hverandre eller få større forståelse for folks hemmeligheter og liv. Sånn sett kan kanskje tegninger endre verden?

Hele artikkelen kan leses her.